ING. BEÁTA
BOTLÓOVÁ
+421 903 760 441
beata@zahrady-skalky.sk
 

Návštevy a výstavy

Návštevy u pestovateľov sú pre mňa veľkým prínosom. Mám možnosť vidieť rôzne záhrady, typy skaliek, techniku ich stavby, materiály, z ktorých sú vybudované.

Prinášam si množstvo nových rastlín a rád o ich pestovaní. Často si vzájomne vymieňame skúsenosti.

Okrem záhrad navštevujem aj výstavy spojené s predajom, kde mám možnosť nakúpiť  nové rastliny. Snažím sa experimentovať aj s menej známymi rastlinami aj keď o nich mám k dispozícii len málo informácií.

 

 
 
Ing. Béata Botlóová
webstránka od VirtuID