ING. BEÁTA
BOTLÓOVÁ
+421 948 575 798
beata@zahrady-skalky.sk
 

RHS Wisley

Skalka záhrady Wisley

Tvorba skalky v tejto záhrade začala pár rokov potom, čo bola záhrada zverená do vlastníctva RHS. Tento obrovský projekt bol realizovaný spoločnosťou James Pulham & Sons podľa návrhu krajinného architekta Edwarda Whitea.

 

Prirodzeného vzhľadu skalky sa podarilo dosiahnuť predovšetkým orientovaním pieskovcových blokov presne tak, ako boli orientované pred ich vyťažením. Strmý, severne orientovaný svah slúži množstvu rastlín, ktoré preferujú chlad a vlhko tienistých miest a zároveň vytvára veľké plochy pre rastliny ktoré majú radi slnko. Severná orientácia svahu má však v zimnom období vysokú vlhkosť a tak je potrená značne kvalifikovaná starostlivosť o alpínky.

Posledná veľká renovácia sa v tejto skalke udiala v roku 2004, kedy bol postavený nádherný vodopád spolu v krajinkou japonského štýlu, oboje navrhnuté profesorom Masaom Fakurom.

Množstvo malých chodníkov pretína celú skalku. Jazierka sú pospájané riečkami a spoločne voda končí v jazierkach Long Ponds v dolnej časti skalky. Zároveň sa však zachovalo veľa pôvodných prvkov, ako napríklad umelá jaskyňa (pri západnom konci skalky) a jednoduchý rustikový most ponad Long Ponds. Tento most (a jeho predchodcu) už takmer storočie zdobí Wisteria floribunda ‚Multijuga‘.

Skalka záhrady Wisley sa pýši mnohými druhmi skalničiek z celého sveta, ktoré sú kombinované  trvalkami a vodnými rastlinami. Trvalo roky, kým sa experimentálne určilo, ktoré rastliny tu môžu byť vysadené. Ich veľká časť sú práve také, ktorým miestna klíma vyhovuje. No záhradníci sa neustále snažia s rastlinami experimentovať, ako napríklad čerstvým prírastkom v podobe záhonu juhoafrických skalničiek.

 

Nad rozsiahlou skalkou sú vybudované dva alpínkové skleníky. V prvom sú postavené hlavne tufové skalky a rastliny sú vsadené v nich, kde sú pre ne vytvorené čo najvernejšie  podmienky v akých žijú v prírode. V druhom skleníku sú rastliny vysadené v kvetináčoch a tie sú vsadené do pieskového podložia na pultoch. Tak sa lepšie udržujú podmienky pre ich prežitie.

Okolie skleníkov je tvorené zo suchých múrikov, ktoré im tvoria základy. Je tam ešte množstvo kamenných nádob s miniskalkami. Všetko to tvorí jeden úžasný celok.

V posledných rokoch tu pribudla ešte jedna skalka a to špárová. Nachádza sa za skleníkmi a vyzerá akoby vyrástla zo zeme. Je v nej vysadených veľmi veľa rastlín, ktoré po rokoch vyplnia všetky špáry medzi kameňmi, ale už teraz je veľmi pekná.

 

 

 
 
Ing. Béata Botlóová
webstránka od VirtuID