ING. BEÁTA
BOTLÓOVÁ
+421 903 760 441
beata@zahrady-skalky.sk
 

Stavba skalky

Hlavným predpokladom dobre založenej skalky je správny výber polohy vzhľadom na charakter terénu v záhrade. Najvhodnejší je terén prirodzene svahovitý a nerovný, zatiaľ čo najťažšie sa pracuje na rovine, kde je potrebné vytvoriť umelý svah alebo terénne vlny. Pravdaže je možné vytvoriť skalku aj v rovine bez úprav terénu.

Veľkosť skalky závisí  od veľkosti miesta, ktoré máme v záhrade k dispozícii. Dôležitá je aj jej poloha. Najvhodnejšia je poloha východná alebo severovýchodná, lebo tak rastie väčšina  najkrajších vysokohorských rastlín. Na južných a juhozápadných svahoch rastú rastliny, ktorým slnečný úpal nevadí, ako napr. rozchodníky, skalnice, drobné phloxy, mnoho druhov klinčekov, poniklece a iné.

Miesto, na ktorom staviame skalku musíme v prvom rade zbaviť buriny, hlavne tej hlboko koreniacej. Ak je na tom mieste trávnik, odstránime ho aj s koreňmi.

Ďalším krokom je drenážna vrstva na  odvádzanie prebytočnej vody (cca 30 cm štrku alebo hrubého piesku). Pri štrkovitej pôde drenáž nie je potrebná. Na povrch nasypeme vrstvu zeminy, do ktorej zamiešame hrubý piesok, alebo kamennú drť. Následne začneme so samotnou výstavbou. Najskôr osadíme najväčšie kamene, ktoré spevníme menšími. Ukladajú sa tak ako ich vidíme v prírode. Nikdy ich nekladieme kolmo k terénu, pôsobili  by neprirodzene a v prírode ich tak určite nenájdeme. Pri osádzaní  prezrieme všetky strany kameňa a vyberieme tú, ktorá sa najviac hodí na povrch (zaujímavá štruktúra, pekný tvar a pod.). Takto postupne zapĺňame celú skalku. Neponáhľame sa a všetko si dobre premyslíme.

Pri samotnej stavbe nechávame medzi kameňmi malé štrbiny pre výsadbu drobnejších skalničiek a širšie políčka pre väčšie a kobercové rastliny. Pri veľkých skalkách nesmieme zabudnúť ani na cestičky (dajú sa vytvoriť napríklad ukladaním kameňov na plocho), aby sme sa pri starostlivosti o skalku dostali na všetky miesta bez problémov.

Teraz začneme s výsadbou rastlín. Sadíme ich s ohľadom na ich požiadavky tak, aby  sa im u nás páčilo a predviedli sa vo svojej plnej kráse. Pri výbere rastlín myslíme aj na to, aby nám skalka kvitla čo najdlhšie, preto vyberáme  rastliny s rôznou dobou kvitnutia. Vyberáme aj drobné dreviny (zakrpatené, čarovníky atď.), ktoré dopĺňajú celkovú kompozíciu skalky. Pri umiestňovaní rastlín dávame pozor na tzv. expanzívne rastliny, ktoré veľmi rýchlo rastú a mohli by zničiť rastliny v svojej blízkosti. Takých rastlín sa buď vyvarujeme, alebo ich vysádzame na okraje.

Po výsadbe vyplníme voľné miesta okolo rastlín kamennou drťou.

Skalku môžeme stavať prakticky v každom ročnom období ak sa dá dobre pracovať s pôdou. Ak sa zakladá na jeseň, je vhodnejšie ju osádzať až na jar. Zemina aj kamene budú mať tak možnosť prispôsobiť sa novému miestu. Najvhodnejší čas na sadenie skalničiek  je na jar, ale ak máme rastliny v nádobách, môžeme sadiť až do jesene.

 

 

Starostlivosť o skalku

 

V prvom rade je potrebné odstraňovať drobnú burinu, ktorá sa po zakorenení veľmi ťažko odstraňuje (najmä vytrvalé  buriny). Pri ľahko vysemeňujúcich sa rastlinách je potrebné po odkvitnutí odstrániť semenníky ešte skôr než semená dozrejú, aby sme po ich  vysemenení nemuseli zo skalky odstraňovať množstvo drobných rastliniek. Rastliny, ktoré sa veľmi rozširujú je vždy potrebné trocha pribrzdiť v raste tým, že im po odkvitnutí skrátime výhony (napr. phlox, aubrieta, arabis atď.).  Hovoríme o spätnom reze, po ktorom sa rastliny zároveň aj zmladia a sú potom kompaktnejšie. Niektoré rastliny musíme vytrhať aj s koreňmi a nechať iba malé rastlinky, ktoré bez problémov dorastú (napr. rod Sedum).

 

 
 
Ing. Béata Botlóová
webstránka od VirtuID