ING. BEÁTA
BOTLÓOVÁ
+421 948 575 798
beata@zahrady-skalky.sk

O mne

Pracovný úspech a spokojnosť zákazníka ovplyvňuje celý rad udalostí, faktorov a náhod. V mojom prípade dochádza k šťastnej súhre okolností, ktorá spája nadšenie pre rastliny s vrelým vzťahom k prírode a k životnému prostrediu vôbec. Od mlada sledujem prírodné deje a hľadám súvislosti medzi nimi. Netúžim rastliny iba poznať, ale rozumieť im. Hľadám pre ne využitie, správne miesto a primeranú starostlivosť. Vnímam v súvislostiach a podľa toho tvorím. Nie pre rýchly či krátkodobý efekt, ale pre dlho trvajúci, ideálny výsledok.
Ešte v úplných začiatkoch mojej záhradníckej tvorby som pochopila, že k úspechu vedú hlavne skúsenosti, stretnutia so vzácnymi ľuďmi a konzultácie s nimi. Z veľkej časti venujem svoj čas stretnutiam s významnými osobnosťami záhradníckeho sveta i záhradníckemu cestovaniu, ktoré dovoľuje poznávať spôsob práce kolegov v zahraničí.

Prečo ja?

Iste si môžete položiť otázku, prečo práve ja mám byť pri veľkých zmenách vašej záhrady. Môžem vám ponúknuť niekoľko dôvodov a pohľadov na moju prácu, ktoré na túto otázku môžu nájsť odpoveď.

  • Ponúkam vám osobný prístup a individuálne riešenia. V svete nadnárodných spoločností sa zrazu môžete stretnúť s človekom, ktorý chce vyriešiť vaše požiadavky. Som to ja, kto bude o vašej situácii rozmýšľať a hľadať najvhodnejšie riešenie.
  • Svet rastlín intenzívne objavujem už viac ako desať rokov, ale viem, že i naďalej musím k prírode pristupovať s pokorou a úctou.
  • O rastlinách môžeme spolu hovoriť, učiť sa ich chápať a snažiť sa ich s úspechom pestovať. Ale nemôžeme ich naprogramovať, ani im nič prikazovať.
  • Počítačové vizualizácie dobre poslúžia pri plánovaní kuchyne či kúpeľne. V svete záhrad a prírody ale fungujú také väzby a súvislosti, ktoré žiaden počítač nie je schopný objektívne vyhodnotiť. Preto má každé záhradnícke dielo punc originality.
  • Nápady pre prácu okrem iného čerpám v krajinách s rozvinutou záhradníckou kultúrou. Navštevujem Veľkú Britániu, Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko, Holandsko. Mnoho skvelých kolegov mám v Čechách.

Ak sú vám tieto myšlienky blízke, či sympatické, verím, že si budeme rozumieť. Ozvite sa mi prosím – po predošlej dohode je moja záhrada otvorená aj pre vás. Než sa rozhodnete, príďte sa pozrieť, porozprávať. Vašu záhradu poďme tvoriť spoločne.

 
Ing. Béata Botlóová
webstránka od VirtuID